Kategoriarkiv: aktuellt

Boka laxfiske i sommar

Förhandsbokningarna av laxfisket i sommar är nu bearbetade. Jag har ringt många av er (inte alla) och bokat in fiske i sommar. Juli är nu fulltecknat och i augusti månad återstår det några nattpass i slutet av månaden.

Från och med nu kan du själv ringa och boka. För kännedom så finns följande ledigt:                                                                                                          Under september månad finns platser kvar på rampen. Kom ihåg att man fiskar mellan kl. 07.30 – 22.00 denna månad.                               Södra sidan är väldigt lite bokad. Finns mycket kvar under hela laxfiskeperioden.

Ring 073-838 97 46 (Arne) om du vill boka fiske. Kom ihåg att du kan hyra Notstugan i samband med fisket. Ring 070-294 51 51 och prata med Kristina om boendet.

Nu går det inte längre att skicka en intresseanmälan

Nu stänger vi  ner fliken ”intresseanmälan laxfiske 2018”

Det som händer nu är att vi börjar beta av bland alla de ansökningar som inkommit (592 st) genom att slumpa fram namn och ringa upp dessa, ett arbete som tar ungefär 14 dagar.

När vi fyllt Rampen de hetaste månaderna juli och augusti meddelar vi detta på Twitter och hemsidan. Då kan alla intresserade som vill fiska övriga tider ringa och boka sitt fiske direkt till oss.

Vill ni hyra Notstugan under ett fiskepass går det bra att göra det samtidigt. Nytt för i år är att en bokning av stugan måste betalas inom en vecka och att den erlagda hyran ej återbetalas vid eventuell avbokning.

Fettfenor

Som några sett kan Du nu när du fångstregistrerar ange om fisken är fettfeneklippt eller inte. Bakgrunden är att flera sportfiskare rapporterat att ovanligt många öringar har fettfenan kvar jämfört. med tidigare år.

All fisk som odlas i Bergeforsens laxodling, både lax och havsöring, får sina fettfenor klippta. Det är ett grannlaga arbete som tar åtskilliga dagar eftersom det är över 300.000 fiskar som årligen sätts ut i älven och då får sina fettfenor bortklippta. Anledningen till klippning av fettfenan är att det är en enkel metod för att se om det är en odlad eller vild fisk som fångas i ett senare skede, kanske i ett annat vattendrag.

I Indalsälven nedre del skall det i princip bara finnas odlad fisk tillsammans med någon enstaka vild. Så har det varit tidigare genom åren men nu verkar det ha skett en förändring, en förändring som, om den stämmer, ställer en del frågor om orsaken. Till att börja med ska vi därför kolla hur stor andel med/utan fettfena som fångas för att  sedan gå vidare med att analysera orsaker till eventuell förändring.

Nu kan du själv ringa och boka ditt laxfiske

OBS! Nedanstående text berör inte innevarande år, 2018, utan gäller för fiskesäsongen 2017

Efter en månads arbete har vi nu med hjälp av slumpen fördelat de flesta platserna till sommarens laxfiske på den översta delen, zon 1.

604 ansökningar återstod sedan vi tagit bort de ogiltiga (dubbletter, ofullständiga o.dyl.) och vi har ringt till över hundra personer som har fått boka sitt fiske. Som ni förstår är det därför också så att många av er som ansökt om fiske ej blivit uppringda och inte erhållit någon plats. Vi har lyckats få tag i alla personer vi sökt så du behöver inte oroa dig för att vi missat dig.

Norra sidan, Rampen-sidan är nu fylld i juni (från midsommar), juli och augusti. I september finns lediga platser.

På södra sidan finns fortfarande gott om plats under ovan nämnda månader.

Från och med nu slutar vi aktivt ringa upp er utan önskar du fiska lax på ramp-sidan de obokade tiderna eller på den södra sidan ringer du till oss på tel. 070-294 51 51. Vi måste från och med i år begränsa telefontiderna till mellan kl. 08.00 – 19.00 (gäller alla dagar)

Vi tillämpar samma avbokningsregler som ifjol, d.v.s. avbokning måste, oavsett orsak, ske senast en vecka innan fisketillfället. Missar man måste man betala för den försent avbokade platsen. Avbokade platser annonseras precis som ifjol ut på TWITTER (sök @StrDelta) och på hemsidan.

Havsöringsfisket före och efter laxfiskeperioden berörs inte av ovanstående utan det bokar du genom att kontakta oss på telefon. Notstugan bokar du också på ovanstående tel.

Information om kommande fiskesäsong

Gott Nytt År!
Ett nytt år och en ny fiskesäsong står för dörren även om det är några månader kvar till dess. Vad 2017 erbjuder står skrivet i stjärnorna men låt oss hoppas att det blir många fina stunder och att fångstlyckan blir god.

2016 kan sammanfattas som ”sådär” med ett bra laxfiske (inte lika bra som under 2015) och ett mediokert öringsfiske. Enligt många sportfiskare fanns det öring i vattnet men de var inte huggvilliga. Undantagsdagar fanns dock. Låt oss hoppas att kommande säsong blir bra framförallt vad gäller öringsfisket.

Vi startar fiskesäsongen på zon 1 och 2 den 22 april. Om vintern är lika snöfattig som hittills kan vi sätta i båtarna direkt på zon 2 men kommer snö, is och kyla kan vi tvingas skjuta på båtfiskepremiären några dagar.

Laxfisket på zon 1 brukar dra igång i slutet av juni. Platserna under juli och augusti fördelas även i år genom lottning och drygt 600 (nytt rekord) har ansökt om att få delta i årets laxfiske. Ca 2100 platser finns att fördela mellan slutet av juni – 31 september. Man får boka max 10 tillfällen (5 + 5 med minst en vecka emellan).

Vi fördelar som sagt platserna i juli och augusti genom lottning. Vi ringer upp de som lottats fram och låter de boka sina platser.  När dessa månader är fyllda ,vilket vi beräknar ska vara gjort under januari månad, får övriga som önskar fiska men inte haft tur i lottningen själva ringa till oss och boka sitt fiske. Vi meddelar på Twitter och på hemsidan när ni själva kan ringa och boka. Obs. detta förfarande gäller enbart zon 1. Fiske på zon 2 bokas som vanligt direkt av er på tel: 070-294 51 51.

Det blir samma avbokningsregler som ifjol, d.v.s. avbokning måste göras minst 1 vecka i förväg annars får man betala sin plats. Det fungerade bra ifjol. Vill man fiska så inser de flesta att det är en dålig strategi att inte betala sitt fiske.

Jag kommer kontinuerligt informera på twitter (och hemsidan) om hur bokningsarbetet framskrider. Snälla, ring inte och fråga hur det går. Hör vi inte av oss så beror det på att ditt/era namn inte dragits.

Vi får många synpunkter och förslag på hur fiskeplatserna skall fördelas på zon 1. Fiskevårdsområdets styrelse utreder frågan och skall under 2017 ta beslut om eventuella förändringar. Jag gissar att dessa kommer att ske i små steg kontinuerligt så räkna inte med några radikala förändringar

I övrigt blir det på zon 3 förändring av fiskekortspriserna. Priset på ett dygnskort höjs den 1 jan med 20 kr till 80 kr och årskortet kostar fr.o.m. 1 jan 800 kr.

På zon 2 blir det inte längre tillåtet att fiska från land under laxfiskeperioden (slutet av juni – mitten av oktober) p.g.a. risken för felkrokningar. Båtfiske är tillåtet.

Välkomna till Bergeforsfisket!

Arne och Kristina Perming

 

 

Zon 2 stängd för landfiske juli – augusti

Från och med nu stänger vi zon 2 för fiske från land. Förbudet gäller under juli och augusti . Vad som gäller därefter blir ber vi att få återkomma till.  Båtfisket kommer fortfarande att vara tillåtet som tidigare.

Anledningen till stängningsbeslutet är att det stora antalet laxar som samlas på södra sidan av zon 2 omöjliggör ett seriöst sportfiske. Det fiske från land som bedrivs på zon 2 sker med metoder som är problematiska och leder till många felkrokningar trots att de i sig inte är olagliga eller i strid med regelverket. Runt de två tuber som mynnar ut från laxodlingen samlas stora laxstim  och de avgränsningar vi satt upp vid dessa tuber är inte tillräckliga. En av dem är även till hinder för notdragningen.

Vi beslutar därför att stänga zon 2 för landfiske från och med nu.

Har du synpunkter på detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Ansökan om skyddsjakt på skarv avslagen

Jag har även i år lämnat in en ansökan om skyddsjakt på skarv i samband med smoltutsättningen den 16 juni. Avslaget kom samma dag med posten.

Motiveringen som länsstyrelsen lämnar är att skarven bedöms ha gynnsam bevarandestatus och att arten minskat både i Västernorrland som i Sverige som helhet. Vidare anför man att det först måste utredas om det finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Dokumentation ska finnas som antingen beskriver uppstådd allvarlig skada t.ex genom fiskejournaler eller att risk för allvarlig skada föreligger. Länsstyrelsen ser dock att risk för allvarlig skada föreligger med det antal skarvar som födosöker inom den begränsade ytan som älven utgör men att skyddsjakt i dagsläget inte bedöms påverka skarvpopulationens storlek i någon avgörande grad varför andra metoder bör undersökas.

I morse den 20 juni var jag ute på zon 1 och tittade ned mot zon 2 där utsättningen av smolt gjordes i torsdags och räknade lätt till över 100 skarvar som flög och fiskade i utsättningsområdet. Att smolten är kvar i utsättningsområdet ser man på det stora antalet måsar och tärnor som cirkulerar över vattnet  och som varit där ända sedan utsättningen.Eftersom en skarv äter ca ett halvt kg fisk om dagen så kan var och en som är räknekunnig ungefär uppskatta mängden fisk de sätter i sig. Sen vet vi att skarven inte bara finns på zon 2 utan den finns i hela den 3 km långa älvsträckan samt i älvens närområde och då pratar vi om många hundratals skarvar.

Att inte få bedriva skyddsjakt under en vecka i samband med smoltutsättningen innebär troligen att ett stort antal laxar och örings-ungar blir skarvmat innan de når havet vilket menligt påverkar sportfisket, en näring som vår kommun sagt sig vilja prioritera. För tydlighetens skull vill jag påpeka att skyddsjakten inte innebär att man skjuter ett stort antal fåglar utan den skall bedrivas i avskräckande syfte.

 

Mer info om avbrottet i Bergeforsens kraftverk 19-20 april

Den 19-20 april är det som tidigare meddelats planerat ett totalavbrott i Bergeforsens kraftstation. Vid avbrottet kommer allt vatten att spillas via utskovsluckorna, (inget vatten genom turbinerna). Nuvarande prognos är att det totalt kommer att spillas ett jämt flöde om 600 m³/s  genom luckorna i under avbrottet. Fördelningen mellan luckorna blir ett fast spill om ca 500-550 m³/s på lucka D (nya utskovet) och resterande på lucka B (mittenluckan i kraftverket).

Under avbrottet kommer det att ske apparatbyte och rivning i ställverket.

Övrigt:
Parkeringsförbudet på parkeringen vid ställverket och längs med ställverket kommer att kvarstå under denna sommar p.g.a. arbetet med att säkra upp ställverket.

 

Vattenavbrott i Bergeforsen

Den 19-20 april är det planerat ett totalavbrott i kraftstationen i Bergeforsen. Vid avbrottet kommer vattnet att spillas via utskovsluckorna i kraftverket samt genom nya utskovet, d.v.s  ingen produktion (inget vatten genom turbinerna). Enligt plan kommer man att köra ett konstant spill på utskovslucka D (nya utskovet) och reglera med utskovsluckorna i kraftverksbyggnaden (flöde på under 300 m³/s). Under stopptiden skall byten av apparater och reparation ske av ställverket bl.a för att höja säkerheten i närområdet.

Den ändrade vattenföringen kommer att påverka fisket, framförallt på zon 1 där tappningen sänks till ca 300 kbm. På zon 2 kommer  strömmen att förflyttas eftersom en del vatten kommer genom nya utskovet. Om fisket blir sämre eller bättre är svårt att säga. Samma mängd vatten skall ju flyta i älven men som sagt, strömriktningarna blir annorlunda. Om du vill avboka fisket dessa dagar p.g.a. ovanstående  är det helt OK. Hör av dig till oss så fixar vi det.

Boka laxfiske från 13 januari

Vi har nu bokat laxfiske till säsongen 2016 med utgångspunkt från ansökningar som inkommit under hösten/vintern. På relativt kort tid har vi fyllt zon 1, norra sidan (Rampensidan) under juli och augusti.

Inga platser kvar på Rampen under juli och augusti alltså.

Om du vill boka fiske till sommaren finns  nu följande platser kvar:

Rampen: Platser finns endast juni och september (ej juli/augusti)

Södra sidan: Platser finns juni – september

Du kan från och med nu boka ditt fiske  de återstående lediga platserna på zon 1, båda sidorna, direkt på tel. 070-294 51 51.

Vill du boka fiske på zon 2 gör du som tidigare, d.v.s. ring oss direkt på ovanstående tel.nr.