Kategoriarkiv: aktuellt

Fiskepremiär på lördag

Lördag den 18 april är det dags för årets fiskepremiär. Vi hoppas att årets fiske skall bli lika bra som vanligt och eftersom våren har varit mild så är det båtfiske redan från start som gäller.
Nytt för i år är att det nu finns en toalett på zon 1 på norra sidan (rampen) vilket har varit efterlängtat av många.

Skicka gärna in bilder och berättelser så publicerar vi det på hemsidan. Glöm inte heller att rapportera in era fångster på hemsidan.

Vi ses vid älven!                                                                                                             Arne & Kristina

 


 

Årets bokningar av fiske

Så har vi nu passerat 2 januari 2015 och bokning av laxfisket har påbörjats. Precis som ifjol var det många som ringde och ville boka, de flesta kom fram på våra två telefonlinjer, tyvärr inte alla, vilket vi såklart beklagar. Många av de som bokat är kända sedan tidigare men glädjande nog är det många namn som är nya för oss vilket betyder att antalet sportfiskare som aldrig besökt oss kommer att utökas.

Juli och augusti är fullbokade på zon 1, både den södra och norra sidan (några ströplatser finns kvar, natt/helg). Under juni månad börjar de första bokningarna från mitten av månaden och blir fler och fler därefter, Under september är mycket bokat i början för att glesna av från mitten av månaden.

För att kontrollera att bokningsreglerna följts kommer vi att gå igenom alla namn nu. Finner vi att några bokningar strider mot reglerna så kontaktar vi dessa personer. Avbokningsreglerna kommer vi också följa konsekvent. Vi twittrar som vanligt ut avbokade platser och ni som som ännu inte skaffat twitter kanske under vintern ska passa på att skapa ett eget konto. Ska ni följa oss finns vi under hashtaggen #StrDelta. För er som bor närsocknes och inte lyckats boka är detta ett alternativ till att få fiska.

Tänk på att fiskekorten är personliga och att enbart den som står som bokare får fiska. Har korten överlåtits till någon annan utan vår vetskap kommer den obehörige att avvisas samt att den som bokat ändå får betala för sitt kort. Vi kommer också i särskilda fall kräva att den som står på fiskeplatsen legitimerar sig. Vi vidtar dessa åtgärder för att ”stämma i bäcken” eftersom vi såg några små tendenser till detta missbruk under 2014.

Många bokar också sitt fiske på zon 2 under april/maj redan nu. Än finns det gott om enskilda platser men antalet dagar för bokning av hela zonen har krympt avsevärt. Bokning av zon 2 för höstfisket (oktober – ) har inte kommit igång ännu.

Välkomna till ett nytt fiskeår!

Arne & Kristina

Bokningsinformation för 2015

INFORMATION OM BOKNING AV FISKE PÅ ZON 1 OCH 2 GÄLLANDE 2015

Fredag den 2 januari kl. 10.00 kan Ni börja boka fiske på zon 1 och 2.

Ring antingen 070-294 51 51 eller 073-838 97 46 för att boka.

Eftersom många ringer samtidigt den 2 januari kommer våra telefoner tidvis vara upptagna så var förberedd på att ringa flera gånger för att komma fram.

Efter samråd med Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening har priset på fiskekort på zon 1 höjts till 350 kr/dag alt. natt under perioden 1/6 – 30/9.

Övriga tider är priset oförändrat på zon 1, dvs. 250 kr/dag alt. natt

På zon 2 och 3 är alla fiskekortspriser oförändrade under 2015

Bokningsreglerna blir i stort oförändrat jmf. med 2014. Några nya regler tillkommer dock:

Max 6 pass i rad får bokas vid samma tillfälle, t.ex. 6 dag, 6 natt eller 3 st. dag/natt

När man bokar fiske för flera måste namn och tel.nr lämnas på samtliga som ska fiska. Varje person är därefter ansvarig för sin bokning.

Man måste ha ett uppehåll på minst 6 dagar innan samma personer får boka igen.( Gäller de som tidigare bokat 6 pass i rad)

Varje person får boka max 20 fiskepass under laxfiskeperioden (1 juni- 30 september)

 Om man inte kan fiska den bokade tiden måste man avboka senast 1 vecka före den bokade tiden. Vid sen avbokning debiteras man i efterhand enligt samma princip som tidigare.

På rampen finns plats för 8 st. fiskande (1 mer än under 2015) och på södra sidan finns plats för 5 st. fiskande. (Om man är samma sällskap som bokar får man vara fler)

Avbokade tider annonseras på twitter. Anmäl dig gärna som följare till vårt Twitterkonto @StrDelta

 OBS. Annat fiske än laxfiske på zon 1 och 2 kan med fördel bokas senare än 2 januari eftersom den tidiga efterfrågan på fiskeplatser huvudsakligen gäller zon 1 under laxperioden.

 Övrigt att tänka på:

Beroende på vilken vädersituation som råder under sommaren kan vattenföringen vara lägre under helger vilket kan medföra sämre fiske.

Långa kast över halva älven tillåts inte på zon 1.

Fisket på zon 1 skall vara rörligt under hela säsongen

Angående bottenrensningen på zon 2

Som de flesta känner till testade man nya utskovet för några dagar sedan. När vattnet gick som mest genom utskovskanalen blev det ordentligt tryck mot zon 2 och vi fick flytta upp båtarna på land. Båtställningarna välte av vattenmassorna och det blev några minuters kaos. Sedan lugnade det ner sig i takt med att vattenföringen minskade och därefter blev allt normalt igen.

Några dagar senare skulle laxodlingens personal dra siknot och då fastnade man med den vilket föranledde beslutet om att göra en bottenrensning. Antagandet var att något hänt på älvens botten i samband med utskovstestet och detta behövde åtgärdas.

Dykarna kunde efter besiktningen av älvbottnen konstatera att inga nya stora främmande föremål, typ sjunktimmer, förflyttats av strömmarna in i notområdet. Däremot finns i bottensedimenten barklager, troligen från tidigare års timmerflottning, som av den starka kraften från vattenströmmarna förflyttats nedströms. Dessa barklager är stora och höga och ligger i drivor. Vi som var på plats kunde direkt efter utskovstestet se att det flöt upp liksom små öar av något och det var alltså dessa barklager som spolats bort och sedan flöt upp. Personalen på laxodlingen drar nu siknoten lite längre nedströms och då har det fungerat.

Senarelagd mörkerfredning

Mörkerfredningen som skulle inträtt den 20 augusti kl. 22.00 senareläggs en vecka med ny tid för fiskestopp – kl. 24.00. Alltså, mellan den 20 – 26/8 får Du fiska fram till kl. 24.00, därefter gäller ordinarie fredningstid med fiskestopp kl. 22.00.

Syftet med mörkerfredning är att underlätta bevakningsarbetet för fisketillsynsmännen (och kvinnorna)

Lite info om Twitter

Twitter är en väldigt bra app att ha inlagd på sin smartphone när man fiskar i Bergeforsen. Jag använder Twitter som en informationskanal för att det är praktiskt och inte så tidskrävande eftersom man inte får använda mer än 140 tecken när man skriver.

Vi får ofta frågor om Twitter och jag ska försöka besvara de vanligaste här. Twitterappen installerar du alltså på din smartphone och du hämtar appen från ”Play Butik” om du har Android som jag eller från App Store om du har Iphone. Den är kostnadsfri. När Du installerat den på din telefon får du fylla i dina inloggningsuppgifter för att skapa ditt Twitterkonto. Om du sedan vill få information av mig anmäler du dig som följare till mig. Mitt Twitterkonto är @StrDelta. Sök detta konto och anmäl dig som följare. Så fort jag skriver något ser du detta i din telefon. Snabbt och enkelt. Sedan kan du göra mycket mer också men det får du lära dig själv allteftersom du blir en van Twittrare.

Snart börjar laxfisket…

Laxfiskesäsongen stundar och om några dagar drar det stora fisket igång, dvs då det är fullt på zon 1. Några har provat redan på nya sidan med ramperna men inget har kommit upp ännu. Det finns lax i älven, vilket visade sig vid den första notdragningen, men ännu är det glest mellan fiskarna.

Den rätta infarten till zon 1, norra sidan, dvs nya sidan med ramperna, har färdigställts. Den ligger strax norr om den nya bron över utskovskanalen. Vid infarten finns en vägbom med ett kodlås.

20140619_180000Du som fiskar kommer att få koden till låset så du kan köra in och parkera din bil vid de långa trapporna ned till fiskeplatsen.

Vi har byggt 2 mindre vindskydd vid ramperna där du kan förvara din fiskeutrustning, knyta flugor mm.

20140619_174601

En del saker återstår att göra fortfarande men konturerna till den nya fiskeplatsen börjar framträda. Har ni frågor eller funderingar är det bara att höra av er till oss, antingen på telefon eller mail.

 

 

 
 

Lite grand om fiskeregler….

Fisket pågår för fullt och det landas en hel del havsöring just nu. Storlekarna känns hyfsade och den största hittills vägde 6,2 kg, tagen av en Härnösandsbo, Hans Wallin.

Fisket på zon 1, ”Rampen” har gått bra och det har tagits fin fisk även där. Här är i korthet fiskereglerna för dig som fiskar på rampen:

  • Rullande rörligt fiske skall gälla. Det betyder att man fiskar sig nedströms och när man kommit till slutet av rampen börjar om ovanför den fiskande person som står längst uppströms.
  • Man fiskar från den nedre gradängen och går tillbaks på den övre.
  • Inga fiskeväskor, ryggsäckar tillåts på nedersta gradängen för att minimera risken att snava och falla i vattnet. Ryggsäckar och kylbagar placeras på evakueringsvägen. Tänk på att båda gradängerna skall vara enkelt framkomliga.
  • Uppströmskast mot dammluckorna är förbjudna.
  • Du får inte stå utanför rampen, vare sig uppströms eller nedströms. Säkerhetsfråga.
  • När du skall transportera dig mellan gradängerna eller upp mot evakueringsvägen använd trapporna, klättra ej på stenarna.
  • Ta med dig skräpet när du slutar fiska.

Fiskepremiären avklarad

Så var premiären avklarad och den bjöd på riktigt fint fiske på de flesta ställen. Trots låg vattenföring och dålig ström på södra sidan, avbruten spötopp (inte roligt Urban), så blev det till slut en hyfsad dag enligt de flesta. Fiskeklubben Strömsländan hade hyrt zon 2 som vanligt och där bjöds på fiskesnack, korvgrillning och trevlig gemenskap.  Många fick fina fångster och några mötte jag mitt på dagen när de åkte hem efter att ha fiskat fullt. Det var massvis med fisk i älven som vakade och levde om men öringen är precis som i fjol väldigt försiktig med att hugga så det var lite frustrerande också när de inte vill bita trots att dom var där.

Nya rampen på zon 1 fungerade bra och när vi ställt dit en grilltunna blev det mycket trivsammare även där. Det återstår en hel del jobb innan fiskeplatsen är klar men det viktiga var att man kunde få fisk där och Erik Löfdahl blev lokal kändis när ST var där och intervjuade och fotade. Se E-tidningen och tisdagens papperstidning.

En iaktagelse som vi gjorde var att det var ovanligt många öringar med oklippt fettfena. Vad det beror på är det ingen som vet i nuläget men teorierna är många, som vanligt.

20140420_140620
5 av 7 fiskar hade fettfenan kvar