Information

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven, från förbudsgränsen nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen. Karta finns på fiskekortens baksida, hemsidan samt informations- och regelfolder som tillhandahålles av fiskekortsförsäljare vid köp av fiskekort.

Fisketillstånd

Personligt tillstånd till sportfiske, enligt gällande regler, erhålles genom lösande av fiskekort.
Fiskekort för Strömfisket (zonerna 1 och 2) kan lösas eller förhandsbokas fr.o.m. 2 januari kl. 10.00 genom tel. 070-294 51 51.  Dagfiske påbörjas kl. 07.30 och avslutas kl. 18.00. Nattfiske påbörjas kl. 18.30 och avslutas kl. 07.00. Vid företagsfiske gäller särskilda regler.

Fiskekort för deltafisket (zon 3) säljs på följande ställen

Gulf, Sörberge 060-57 85 85
PO:s cykel & fiske, Sundsvall 060-666 333
Jaktia i Birsta (f.d.Barracuda) 060-52 55 00
Bergeforsens Fiske & Fritid, Olle Graneheim 073-378 00 70
 
Hellstrands Eftr., Härnösand 0611-120 32
Bergeforsfisket 070-294 51 51 eller via E-post: bergeforsfisket@gmail.com
Bergeforsparken 060-51 50 90

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).

Fiskeregler

Sportfiske bedrives på egen risk. Älven är korttidsreglerad och varsamhet bör iakttagas på ändrade strömförhållanden liksom försiktighet vid isfiske. Bergeforsens fiskevårdsområde är indelat i tre zoner. Gränserna är markerade med tavlor på båda stränderna. Klicka på fliken ”Fiskeregler” för mer information.

Zon 1

Sträcker sig från uppströmsgränsen mot kraftverket mot den markerade båtförbudsgränsen (zon 2)

Fiske enbart från land. Antalet platser är begränsat till 5 st (södra sidan, laxodlingssidan) och 8 st (utskovssidan). Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 18.00 eller på natten mellan kl. 18.30 – 07.00.

Fiskekort löses via tel. 070-294 51 51 och betalas när fisket påbörjas eller enligt överenskommelse

Under laxfiskeperioden 1/6 – 30/9 gäller särskilda regler för bokning av fiske på zon 1.  Se fliken aktuellt för information.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 1. Endast enkelkrok tillåten under denna period.

Kortpris: 250 kr/st för dag eller natt. Under laxfiskeperioden 1/6 – 30/9 kostar fiskekortet 450 kr/dag eller natt.

Zon 2

Uppströms från båtförbudsgränsen (zon 1), nedströms mot zon 3.  Begränsat antal platser. Land- och båtfiske är tillåtet. Endast fiske från förhyrda båtar eller båtar med tillstånd är tillåtet. Båtarna får förtöjas. Elmotor är tillåtet. Sportfiskare som fiskar lax från båt (juni – sept) måste medföra egna ankare och ankarlina. Mask och andra naturbeten är tillåtna. Fisket sker antingen på dagen mellan kl. 07.30 – 18.00 eller på natten mellan kl. 18.30– 07.00.

Fiskekort löses via tel. 070-294 51 51 och utlämnas efter överenskommelse. Kortpris: 200 kr st för dag eller natt. Båthyra: 250 kr/dag eller natt.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i zon 2. Endast enkelkrok tillåten under denna period.

OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

Övrigt för zon 1 och 2

Är Ni många i ett sällskap som önskar fiska så möter det inga hinder. Kontakta Bergeforsfisket så försöker vi hitta lösningar för att tillgodose Era önskemål.

Zon 3

Uppströms från zon 2, nedströms till områdets yttergräns vid älvmynningen.  Landfiske eller båtfiske med förhyrda eller privata båtar är tillåtet.

Under perioden 1 juli – 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i övre delen av zon 3. Endast enkelkrok tillåten under denna period. OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

Nedströmsgränsen för detta förbud är markerad med skyltar.

Fiskekorten löses antingen via återförsäljare (se ovan) eller via tel. 070-294 51 51.

Barn och ungdom t.o.m 15 år, fritt fiske (gäller enbart zon 3).

Kortpris: 80 kr/dygn eller 800 kr/år.

Fiskesäsong

Fiskesäsongen för zonerna 1 och 2 börjar och slutar när isförhållandena så medger. Se hemsidan för aktuella uppgifter.

Fiske inom zon 3 är tillåtet hela året.

Mörkerfredning (fiskeförbud) gäller under tiden 2015-08-21 – 2016-04-15 mellan kl. 22.00 – 07.30 för Strömfisket (zon 1 & 2) respektive 22.00 – 05.00 för Deltafisket (zon 3). Vid extremt hög vattenföring äger ansvariga rätt att avbryta fiske eller förflytta fiskare från zon 1 till zon 2.

Fisket

Bergeforsens fiskevårdsområde bjuder på ett rikligt bestånd av havsöring (bästa fisketid april-maj, september-november), och lax (bästa tid juli – aug/sep.), sik (bra fiske hela höstperioden) samt harr (bra period juni-september).