Vattenföring kraftverket

Mätdatat kommer från Vattenfall.
http://fiskevatten.vattenfall.se/indalsalven/bergeforsen

Aktuella vattennivåer och vattenflöden
VattennivåMätvärdenUppdaterad tid
Ovan damm22.93 m.ö.h.2017-10-24 02:55:00
Nedan damm0.01 m.ö.h.2017-10-24 02:55:00
VattenflödeMätvärdenUppdaterad tid
Totalt423 m3/s2017-10-24 02:55:00
Genom turbin423 m3/s2017-10-24 02:55:00
Genom dammlucka0 m3/s2017-10-24 02:55:00