Vattenföring kraftverket

Mätdatat kommer från Vattenfall.
http://fiskevatten.vattenfall.se/indalsalven/bergeforsen

Aktuella vattennivåer och vattenflöden
VattennivåMätvärdenUppdaterad tid
Ovan damm22.93 m.ö.h.2017-12-16 06:45:00
Nedan damm0.5 m.ö.h.2017-12-16 06:45:00
VattenflödeMätvärdenUppdaterad tid
Totalt567 m3/s2017-12-16 06:45:00
Genom turbin567 m3/s2017-12-16 06:45:00
Genom dammlucka0 m3/s2017-12-16 06:45:00