Intresseanmälan laxfiske 2018

Laxfiske Bergeforsen på zon 1, 1 juni – 30 september 2018

Nu kan du anmäla ditt intresse för nästa års laxfiske i Bergeforsen. Precis som ifjol fyller du i en intresseanmälan och skickar den elektroniskt till oss. Fyll i anmälan fullständigt annars riskerar den att förbises.

I början på januari börjar vi slumpvis dra bland dessa anmälningar och börja ringa till den person som står som anmälare. Vi räknar med att detta skall vara avslutat under januari månad.

De personer vi drar får precis som i fjol välja när och med vilka de vill fiska. Du kan alltså även anmäla vilka av dina fiskekompisar (namn, tel, födelsenummer) du vill fiska med. Vissa begränsningar av bokningarna finns vilket framgår lite längre ner i denna text.

Den bokningsbara laxfiskeperioden med intresseanmälningar sträcker sig mellan 1 juni – 30 september. Alla övriga tider på året bokar du ditt fiske som vanligt, dvs för zon 1 & 2 på tel. 070-294 51 51 eller för zon 3 där du köper fiskekort hos våra återförsäljare eller via SWISH.

Mellan 1 juni – sön 19 augusti är fisket indelat i två pass, dag och natt.
Dagpasset börjar kl. 07.30 och pågår till kl. 18.00.
Nattpasset börjar kl. 18.30 och slutar kl. 07.00 morgonen därefter.

Från och med måndagen den 20 augusti inträder s.k. ”mörkerfredning” och då fiskar man ett pass mellan 07.30 – 22.00

Du får sammanlagt boka max 10 pass under laxfiskeperioden (1 juni – 30 september). Du får ha max 5 sammanhängande pass. Efter ett sådant sammanhängande pass måste du vänta 1 vecka innan du kan fiska igen.

Avgifter zon 1
1 jun – 30 juni:            350 kr/fiskepass
1 juli – 30 augusti        450 kr/fiskepass
1 – 30 september         350 kr/fiskepass

Övriga tider betalar du 250 kr/fiskepass

När alla de flesta platser under juli och augusti är tillsatta slutar vi ringa upp. Alla som vill fiska får därefter själva ringa till oss (070-294 51 51) och boka sitt laxfiske.  När detta sker meddelas på hemsidan och på TWITTER.

Du betalar med kort, kontant eller via SWISH och det sker vid fisketillfället precis som tidigare. Vid förhinder skall du boka av senast en (1) vecka före fisketillfället. Då behöver du inte betala.  Bokar du av försent får du betala för det inställda fisket vid nästa fisketillfälle annars tillåts du ej boka nya fiskepass.

Alla som bokar fiske måste uppge namn, födelse- och telefonnummer på sig själva samt även på sina fiskekompisar. Alla som blir bokade ansvarar därefter personligen för sin bokning. Du måste kunna visa legitimation vid fisketillfället om fisketillsynsman begär detta.

Kom ihåg att uppge alternativa tel.nr om du är svår att nå under januari månad. Vi försöker dock alltid nå anmälaren och ringer flera gånger om det behövs.

Avbokningar annonseras som tidigare år ut på TWITTER. Ett sådant fiskepass inräknas inte i de 10 maximala fiskepassen. Anmäl dig som följare på TWITTER@StrDelta.

Övrigt att tänka på
Om ni är flera som önskar fiska tillsammans får ni vara maximalt 8 st som gör individuella intresseanmälningar på den norra sidan (rampen) och 5 st på den södra sidan. Enbart personer som ska fiska får anmäla sig. Om vi upptäcker missbruk beivras detta.
Om ni vid bokningstillfället har bokat alla 8 platser på norra sidan (Rampen) eller alla 5 platserna på södra sidan kan ni höra av er till oss senare och utöka er bokning.
Kom ihåg: Ni får ej själva byta ut fiskekompisar. Alla bokningar/avbokningar skall gå via oss.

Önskar du/ni hyra Notstugan (belägen på zon 2, max 5 personer) under fiskeperioden så går det bra att göra detta vid fiskebokningstillfället. Hyran betalas senast en vecka efter bokningstillfället (nytt från och med i år)

Vattenföringen kan variera mycket under sommaren. Under industrisemestern går det generellt mindre vatten genom kraftverket, likaså på helgerna. Man får inte boka av sitt fiskepass pga. låg vattenföring (eller andra orsaker) utan vid avbokningar är det enbart 1-veckas regeln som gäller.

Vi har till dags datum inte hört något från kraftbolaget om eventuella stopp i kraftverket sommaren 2018 men vill reservera oss för att det kan inträffa.

Fiske från land är ej tillåtet på zon 2 mellan 15 juni – 15 oktober däremot är harlingfiske med vobbler tillåtet på zon 2 med vissa restriktioner. Vill du fiska lax från båt på zon 2  bokar du som vanligt på tel. 070-294 51 51. Vi tillåter max 4 båtar samtidigt och du måste ta med eget ankare.

*
*
* OBS viktigt!