Intresseanmälan laxfiske 2019

Laxfiske Bergeforsen på zon 1, 1 juni – 30 september 2019

Nu kan du anmäla ditt intresse för nästa års laxfiske i Bergeforsen. Precis som förra året fyller du i en intresseanmälan och skickar den elektroniskt till oss. Fyll i anmälan fullständigt annars riskerar den att förbises. I och med att du skickar in din intresseanmälan så accepterar du att vi hanterar dina inskickade personuppgifter för både anmälan och kommande bokningar.

I början på januari börjar vi slumpvis lotta ordningen bland dessa anmälningar och börjar därefter ringa till den person som står som anmälare. Vi räknar med att detta skall vara avslutat under januari månad.

De personer vi lottar fram får precis som förra året välja när och med vilka de vill fiska. Du kan alltså även anmäla vilka av dina fiskekompisar (namn, tel, födelsenummer år-månad dag) du vill fiska med. Vissa begränsningar av bokningarna finns vilket framgår lite längre ner i denna text.

Den bokningsbara laxfiskeperioden med intresseanmälningar sträcker sig mellan 1 juni – 30 september. Alla övriga tider på året bokar du ditt fiske som vanligt, dvs för zon 1 & 2 på telefon eller för zon 3 där du köper fiskekort hos våra återförsäljare eller via SWISH.

Mellan 1 juni – sön 18 augusti är fisket indelat i två pass, dag och natt.
Dagpasset börjar kl. 07.30 och pågår till kl. 18.00.
Nattpasset börjar kl. 18.30 och slutar kl. 07.00 morgonen därefter.

Från och med måndagen den 19 augusti inträder s.k. ”mörkerfredning” och då fiskar man ett pass mellan 07.30 – 22.00

Du får sammanlagt boka max 8 pass (nytt för 2019) under laxfiskeperioden (1 juni – 30 september). Du får ha max 5 sammanhängande pass. Efter ett sådant sammanhängande pass måste du vänta 1 vecka innan du kan fiska igen.

Avgifter zon 1
1 jun – 30 juni: 350 kr/fiskepass
1 juli – 30 augusti 450 kr/fiskepass
1 – 30 september 350 kr/fiskepass

Övriga tider betalar du 250 kr/fiskepass

När alla de flesta platser under juli och augusti är tillsatta slutar vi ringa upp. Alla som vill fiska får därefter själva ringa till oss och boka sitt laxfiske. När detta sker meddelas på hemsidan.

Du betalar med kort, kontant eller via SWISH och det sker vid fisketillfället precis som tidigare. Vid förhinder skall du boka av senast en (1) vecka före fisketillfället. Då behöver du inte betala. Bokar du av försent får du betala för det inställda fisket vid nästa fisketillfälle annars tillåts du ej boka nya fiskepass.

Alla som bokar fiske måste uppge namn, födelse- och telefonnummer på sig själva samt även på sina fiskekompisar. Alla som blir bokade ansvarar därefter personligen för sin bokning. Du måste kunna visa legitimation vid fisketillfället om fisketillsynsman begär detta.

Kom ihåg att uppge alternativa tel.nr om du är svår att nå under januari månad. Vi försöker dock alltid nå anmälaren och ringer flera gånger om det behövs.

Hur avbokade fiskepass kommer att annonseras, kommer att meddelas under våren 2019 på hemsidan. Ett sådant fiskepass inräknas inte i de 8 maximala fiskepassen.

Övrigt att tänka på
Om ni är flera som önskar fiska tillsammans får ni vara maximalt 8 st som gör individuella intresseanmälningar på den norra sidan (rampen) och 5 st på den södra sidan. Enbart personer som ska fiska får anmäla sig. Om vi upptäcker missbruk beivras detta.
Om ni vid bokningstillfället har bokat alla 8 platser på norra sidan (Rampen) eller alla 5 platserna på södra sidan kan ni höra av er till oss senare och utöka er bokning.
Kom ihåg: Ni får ej själva byta ut fiskekompisar. Alla bokningar/avbokningar skall gå via oss.

Önskar du/ni hyra Notstugan (belägen på zon 2, max 5 personer) under fiskeperioden så går det bra att göra detta vid fiskebokningstillfället. Hyran betalas senast en vecka efter bokningstillfället.

Vattenföringen kan variera mycket under sommaren. Under industrisemestern går det generellt mindre vatten genom kraftverket, likaså på helgerna. Man får inte boka av sitt fiskepass pga. låg vattenföring (eller andra orsaker) utan vid avbokningar är det enbart 1-veckas regeln som gäller.

Vi har till dags datum inte hört något från kraftbolaget om eventuella stopp i kraftverket sommaren 2019 men vill reservera oss för att det kan inträffa.

Fiske från land är ej tillåtet på zon 2 mellan 15 juni – 15 oktober däremot är harlingfiske med vobbler tillåtet på zon 2 med vissa restriktioner. Vill du fiska lax från båt på zon 2 bokar du som vanligt på telefon. Vi tillåter max 4 båtar samtidigt och du måste ta med eget ankare.

I och med att du fyller i formuläret så accepterar du också att vi använder dina personuppgifter för anmälan och bokningar.

*
*
* OBS viktigt!