2 Maj 2010

Fisket har gått väldigt bra den senaste tiden  och många får fisk på zon 1 & 2. Däremot hörs det som att det går lite tyngre på 3:an. En och annan nystigen rapporteras men jag har också sett väldigt fina ”överståndare” som sett otroligt blanka och fina ut.  Det har tagits ca 350 – 400 havsöringar under april månad på zon 1 och 2 och ett drygt hundratal C & R har rapporterats. Jag har predikat om, och predikar fortfarande om, att mindre men tillåtna fiskar som fångas på framförallt mete och som svalt betet, ej skall sättas tillbaka (C&R) utan måste räknas in i fångstkvoten. Däremot är det naturligtvis OK att sätta tillbaka fiskar som fångats där kroken sitter mer ytligt.

Under fliken ”Märkt fisk – belöning” kan Ni läsa information om Carlinmärkt fisk och att det är viktigt att dessa märken skickas in för registrering. Det skall bl.a ge information om hur stor överlevnadsprocenten är på de utsättningar som görs vilket styr hur stora uttag vi kan göra. Målet är att fisket i älven skall vara uthålligt och då bör vi veta hur mycket fisk som klarar sig och återvänder. Ring mig om Ni fått märkt fisk så registrerar jag den som fångat fisken och så deltar man i slutet av året i en utlottning av presentkort på fiskeutrustning. Lasse Hedman på laxodlingen har hittat generösa sponsorer till priserna. Jag har kuvert som Ni kan använda när Ni skickar in märkena, säg till mig så tillhandahåller jag dessa.

Slutligen..
Skicka gärna in bilder på Era fiskeupplevelser så ser jag till att de publiceras på hemsidan. Det är alltid roligt att se fiskebilder och ana den fina upplevelsen som ligger bakom varje fångst.

/Arne