Från den 1 september införs mörkerfredningen igen

Mörkerfredning innebär att fiskeförbud införs under tiden 1 september – 31 oktober kl. 22.00 – 07.30 för zonerna 1 och 2 samt under tiden 1 september 2010 till 17 april 2011 kl. 22.00 – 05.00 för zon 3.

Jag ville testa hur det skulle fungera om man tog bort mörkerfredningen men finner nu att det av bevakningsskäl är nödvändigt att stänga älven för nattfiske. Det har inte varit några incidenter av allvarligare art som har lett till detta utan det blir helt enkelt mycket mindre tids- och arbetskrävande att utföra bevakningsarbetet. Vi går nu tillbaka till den ordning som rådde under förra året och åren dessförinnan. Ändringen kommer att anslås på olika ställen på fiskeplatsen.

Har Du frågor eller funderingar kring detta så går det bra att höra av sig till mig.

Gästboken är ett ställe där det under den senaste tiden förts en intensiv diskussion om fiskemetoder och fiskesätt. Åsikter har brutits mot varandra och diskussionen som förts har i det mesta varit sakinriktad. Att fisket engagerar går inte att ta miste på och det är bra. En liten uppmaning från min sida är dock att försöka tänka lite på tonen i det som skrivs. Visa respekt mot den som inte tycker som Du och låt den respekten synas i Dina inlägg.

Fisket rullar annars på och 64 laxar är till dags dato inregistrerade. Jag uppskattar att 20 – 50 laxar ytterligare har tagits, framförallt på zon 3, men inte hamnat på fångstdatasidan. En del fisk tas av våra utländska vänner och jag skall försöka hitta fungerande rutiner så även de registrerar sin fiskar.

Vi ses vid älven!

Arne (och numera även Kristina)