Lögdö Vildmark

Har fått några frågor om Lögdö Vildmark och eftersom det för närvarande inte finns något forum för detta fiske ännu lämnar jag en kort information på denna hemsida.

En hemsida som skall heta ”www.logdovildmark.com” är under igångsättning och jag tror att den är sjösatt om ca. 2 – 3 veckor. Där kommer aktuell information om detta fiske att lämnas.

Eftersom jag måste få lönsamhet i min verksamhet var det nödvändigt att justera priserna. De nya priserna ligger ändå på en rimlig nivå och var tidigare alldeles för låga om man jämför med andra fiskeområden. Ett dygnskort kostar numera 60 kr och då får man fiska i områdets samtliga vatten förutom ett, Stor-Ås Tjärnen. Ett årskort betingar ett pris på 600 kr och berättigar till fiske under ett helt år inom samma område. Alla kort, även campingkorten, går numera att köpa på flera försäljningsställen så det skall inte vara några problem med försäljningsställenas öppettider. Det går att på samma sätt köpa dygnskort till Stor-Ås Tjärnen så man är numera inte bunden till myntautomaten i Västanå.

Jag kommer själv att sätta ut fisk och dessa utsättningar kommer att ske diskret är det tänkt. Den stora lastbilen som tidigare fraktade ut fisk kommer inte att synas på vägarna framöver. Jag planerar sätta ut minst lika mycket som tidigare år men en anpassning till fisketrycket kommer att ske. När utsättningarna genomförs blir en fråga som från och med nu ej besvaras.

Att det lämnas oriktig information i annonser får väl antas bero på den mänskliga faktorn, SCA är ett stort företag och den interna kommunikationen kan väl klicka. Informationen ute på nätet ligger på många olika hemsidor och när dessa inte uppdateras hänger de kvar och missleder. Det brukar rätta till sig så småningom. Arvos tel.nr får stå kvar på skogen eftersom jag tog över hans telefonkort och har hans nummer som är 073-838 97 46.

Jag jobbar på att förnya och förbättra informationen om områdets alla sjöar och tjärnar och skall bl. a. ta fram en karta där det framgår vilka fiskarter som finns i respektive vatten.

Min målsättning är att kunna erbjuda ett attraktivt fiske i vildmarksmiljö och naturligtvis också hitta kopplingar till Bergeforsfisket genom att t. ex. kunna erbjuda fiskepaket av olika slag. Det finns många utvecklingsidéer att fundera på.

Arne