Nya regler 2011

Sitter just nu och filar på reglerna inför nästa år och har bestämt några förändringar. Dessa förändringar berör enbart fisket under laxperioden d.v.s. juli – september.

  1. Dragfiskeförbudet kommer att utsträckas till att gälla även den övre delen av zon 3.  Gränsen kommer att bestämmas till strax nedan Skäftesholmen (Helena) och utmärkas med skyltar. Förbudet mot dragfiske på zon 1 och 2 kvarstår naturligtvis.
  2. Under perioden juli – september är endast enkelkrok tillåten när man fiskar på zon 1, 2 samt övre delen av zon 3. Det är inte aktuellt med förändring av krokstorlek.
  3. Allt fiske mot utsättningstuben mittför laxodlingen förbjuds. Även denna sträcka kommer att utmärkas med någon form av markering.

För övrigt fiske den resterande delen av året kommer nuvarande regler fortsätta gälla förutom att enbart miljösänken blir tillåtna, tafslängden mellan kastvikt och bete blir 150 cm jmf med nuvarande 75 cm, mörkerfredningen är kvar samt kanske något ytterligare som jag inte kommer på just nu.

En annan förändring är att nästa års fiskekort kommer att dateras löpande och få ett litet annorlunda utförande än årets. Jag räknar med att de skall vara ute hos återförsäljarna i början på december (julklappstips!). Priset förändras inte.

Om Du har synpunkter och åsikter om fisket i Bergeforsen så var inte rädd att kontakta oss. Att skapa ett bra fiske med goda fiskeupplevelser och fångster är något vi alla tjänar på och där kan just Dina synpunkt vara värdefulla.

/Arne