Rapportera märkt fisk

Efter senaste tidens skarpa kyla krymper älven mer och mer men några enstaka sportfiskare håller ut och rapporterar att det fortfarande går att få öring. Men som sagt, säsongen 2010 lider mot sitt slut. Arbetet med att planera nästa års säsong har börjat och jag har redan nu uppdaterat reglerna på hemsidan. Läs dessa och har Du frågor eller synpunkter maila in dessa till bergeforsfisket@gmail.com eller ring.

Vill påminna om vår tävling där Du skulle rapportera in märkt fisk. 10 presentkort står på spel vi har redan delat 2 under flugfiskets dag. De övriga 8 presentkorten återstår och dragning av vinnare till dessa sker i början av januari. Vi kommer att höra av oss till de lyckliga och publicerar även deras namn på hemsidan.