Tidigare stängning av zon 1, norra sidan

Kraftbolaget meddelar idag att de avser stänga möjligheterna till fiske på zon 1, norra sidan, från och med 1 juni 2011. De underentreprenörer som skall jobba där behöver komma in i området i god tid för förberedelsearbete och då går det inte att fiska samtidigt.