Isfiske på zon 2

Ett antal sportfiskare har hört sig för om möjligheten att få isfiska på zon 2. Efter att ha låtit några testa har vi beslutat att av säkerhetsskäl inte tillåta isfiske på zon 2 under vinterhalvåret. På nästan alla fiskeplatser på 2:an är vattnet strömmande vilket innebär att isens tjocklek kan variera kraftigt. Det varierar dessutom över tid beroende på temperatur och vattenföring vilket gör att fiskeförhållandena blir väldigt oförutsägbara. 

På zon 3 finns inga restriktioner utan där kan man isfiska om man önskar men var försiktiga,  ta inga risker och ta med säkerhetsutrustning. Även där kan förhållandena variera kraftigt beroende på väder och vattenföring.

Vi får se fram emot vårens fiske istället……..

/Arne