Utskovet igen

Sent omsider har vi kommit överens med kraftbolaget om att kunna behålla fiskeplatserna på zon 1, norra sidan. Dessa skall ligga på den bank som kommer att anläggas strax uppströms nya utskovet. Tillsammans med kraftbolaget skall vi utforma fiskeplatserna så det blir både fångstgivande och säkert att fiska där. Vi skall också titta på hur man kan ta sig dit, parkeringsmöjligheter m.m.

Det blir inget fiske på norra sidan under byggtiden utan enbart på södra sidan. Därefter tror jag förutsättningarna kan bli riktigt bra, kanske till och med bättre, eftersom den nya banken sträcker sig längre ut i älvent. Byggtiden gissar jag kommer att ligga på en 3-4 år från och med  2011.

Vi hade inte kunnat nå ett så gott resultat utan ett bra samarbete mellan de parter som vill verka för en god miljö i fiskeområdet. Även om vi haft skilda åsikter i en del sakfrågor  har diskussionerna präglats av en positiv och konstruktiv anda vilket gjort det möjligt att hitta lösningar. Dessutom är sådana här processer mycket lärorika vilket är bra att ha med sig inför framtida utmaningar.

/Arne