Utskovet

Fisket på zon 1, norra sidan, har stått i fokus under vintern. Vi, dvs Fiskevårdsområdet samt undertecknad, har under i stort sett hela tiden diskuterat och förhandlat med kraftbolaget och andra intressenter för att även i fortsättningen ha kvar ett attraktivt fiske i strömmande vatten. Trots olika uppfattningar i sakfrågor har diskussionerna varit konstruktiva och med god stämning mellan parterna. 

Frågan är ännu inte avgjord utan skall prövas tis 22 feb av miljödomstolen som sammanträder i kommunfullmäktiges lokaler i Timrå kommunhus. Flera inlagor i ärendet har skickats in till domstolen och det är inte bara fisket som skall behandlas utan även övriga mark- och vägfrågor. Förhandlingar om fisket pågår fortfarande in i det sista och vi får avvakta för att se var vi landar.

Fisket på zon 1,södra sidan, berörs inte av bygget utan kommer att bedrivas som vanligt.

Jag återkommer i ärendet så fort jag får ny information.

/Arne