Älvar i samarbete

Vi har varit på träff med representanter för de andra älvarna i mellannorrland i helgen. Vi – det är Nipstadsfisket i Sollefteå, Bergeforsfisket, Ljusnefisket samt Älvkarleby sportfiske. Tyvärr kunde inte någon representant från Ljungan närvara.

Christer Öhrn från länsstyrelsen i Gävleborg pratade under förmiddagen om dioxinproblemet i Östersjön samt om hur kompensationsersättningen av lax och havsöring kan påverkas i framtiden. En representant från kustbevakningen i Gävle, David Lind, var också med och och informerade om deras verksamhet.

Under eftermiddagen diskuterade vi och kom bl.a. överens om följande:

  • Vi skall fortsättningsvis träffas en gång per år. 2012 års träff blir i Bergeforsen.
  • Vi skall kontinuerligt utbyta erfarenheter vad gäller regelverket för att förenkla för sportfiskare som besöker våra älvar
  • Vi fastställde rutiner för hur vi skall kommunicera med varandra, t.ex när det gäller tjuvfiske och avstängningar i samband med detta
  • vi utsåg Thomas Thyr, Ljusne sportfiskeklubb,  till kontaktperson.

Vi var alla överens med varandra om att ett bra fungerande samarbete behövs för att utveckla sportfisket och jag tror vi alla insåg att våra älvar har ett fantastiskt utbud som vi skall värna och bevara.

/Arne