Benny Westholm

Benny Westholms fina öring som han fångade på zon 1 den 16 maj vägde 5,1 kg (årets hittills största) och de båda ser ut så här:

Benny W oring