Några påminnelser

Finns anledning att påminna om två saker som det slarvas med av vissa, dock inte av alla:

1. Fisklinor på stranden
   Varje vecka plockar vi rätt på några konsumkassar med slängda linor på stränderna. Dessa kvarglömda linor orsakar varje år stort lidande för de djur som råkar trassla in sig. Det är framförallt fåglar som råkar illa ut men även andra strandlevande djur råkar ut för dessa dödsfällor och som orsakar stort lidande helt i onödan. 
2. Tafs på stumlinan
Jag får rapporter om att stumlinor/flätlinor orsakar problem på vissa platser. Detta ger anledning att påpeka att alla stumma linor skall förses med en vekare tafs längst ut. OBS gäller även vid fiske med drag, spinnare, vobbler.
Vi kommer att börja kontrollera detta nogrannare i fortsättningen och ge alla på tafsen som inte följer denna regel. Målet är att kunna fortsätta fiska med stumma linor eftersom  många tycker det ger en bra känsla men då måste alla jobba för att stumlinorna skall förbli i rullen och inte i älven….