Öringssäsongen över

Vårens Öringsfiske är nu avslutat, åtminstone i de övre delarna även om jag ser att det fortfarande fiskas längre ner i systemet. Har inte räknat igenom fångststatistiken och analyserat den ännu men det känns som att det varit fint fiske i vår. Det man saknar är de riktigt stora fiskarna d.v.s öringar från 5 kg och uppåt. 

Nu väntar vi in laxen och vi får se när den behagar dyka upp. Ska bli intressant att se hur laxfisket fungerar när zon 1, norra sidan är tagen ur bruk, samt med dragförbudet på 1:an, 2:an samt övre 3:an. Hoppas på bra vattenföring så det blir lite fart på vattnet på fler ställen än zon 1. Jag kommer ihåg laxfisket på 900 m för två år sedan, riktigt bra under några veckor.

Det plockas bort lite byggnader på zon 1, södra sidan, och vindskyddet som finns där kommer att placeras vid 900 m någonstans. Övrigt placeras på lämpliga platser. Blir fiskesuget alttför stort kan jag rekomendera Lögdö Vildmark (om Ni står ut med att bara höra vildmarkens ljud och inte en massa ljud från vägar och industrier). Ni köper fiskekort dit på samma ställen som säljer till Bergeforsfisket.