SCA Timber

SCA Timber med Jonas Mårtensson (till vänster i bild) i spetsen har haft fint fiske på zon 2 under ett par år. Den 16 maj i år var inget undantag från denna tradition så när natten randades och det blev för mörkt att fortsätta såg fångstresultatet ut så här:

IMG_0938
Foto: KP