Utskovet igen

Utskovet Databild 11-05-200001

På ovanstående dataritade bild kan man se hur det nya utskovet preliminärt kommer att se ut när det är färdigställt om några år. Som Ni ser går utskovet under järnvägen i en tunnel medan en ny bro byggs för vägen. Till vänster i bild mellan kraftverket och utskovets utlopp syns den nya utfyllnad där de nya fiskeplatserna kommer att finnas.  Dessa fiskeplatser kommer att avgränsas på något sätt av säkerhetsskäl både uppströms mot kraftverket och mot själva utskovet, exakt vart är ännu inte fastställt. Vi funderar även på hur dessa skall utformas och en tanke vi har idag är att fiskeplatserna skall bestå av avsatser i halksäkert material (typ durkplåt), fastsatta i stenblocken och som löper längs utfyllnaden på lämpligt avstånd från vattenytan samt med några trappor ner till dessa på lämpligt avstånd mellan varandra. Jag tar gärna emot synpunkter på hur fiskeplatserna kan tänkas konstrueras eller annat man bör tänka på så har Du någon god tanke eller idé, hör av Dig med Dina åsikter eller förslag till mig, helst via mailen.