Laxfisket på zon 1 m.m.

Det fångas bra med lax på zon 1 och det verkar som den nya ”armen” av sten på norra sidan bidrar till detta. Vattenströmmarna har förändrats och detta i kombination med hög vattenföring gör att flugfiske på nedre delen av zon 1 har gett bra med fisk vissa dagar. Blir intressant att se hur öringsfisket i höst kommer att påverkas. Kanske fiskesträckan förlängs?

Trycket efter fiskekort har ökat och det ger mig anledning att förtydliga vad som gäller när Du vill boka fiske, nämligen att all bokning måste gå genom Bergeforsfisket (Kristina). Om du av någon anledning inte kan fiska skall Du ringa Kristina och meddela detta. Vi har just nu kö på platserna och då fördelar vi platser efter denna kölista. Du får alltså inte själv avtala om fiske med någon kompis eller dylikt utan vänd Er till oss så sköter vi fördelningen. Vill Du fiska och det är fullt så ställ Dig på kölistan så försöker vi fylla upp utifrån denna.