Mörkerfredning m.m.

Från och med den 15 augusti är älven mörkerfredad. Det innebär att det ej längre är tillåtet att fiska under dygnets mörka timmar. På zon 1 och 2 sträcker sig mörkerfredningen mellan kl. 07.30 – 22.00. Nattfisket upphör och övergår till att bli ett längre dagfiske. 

Zon 3 är mörkerfredad mellan kl. 22.00 – 05.00.

Mörkerfredningen gäller till den 13 april 2012 och syftet med mörkerfredning är att underlätta bevakningsarbetet.

De nya reglerna med dragförbudet har mottagits positivt av de flesta jag talat med även om det finns kritiska synpunkter. Antalet sportfiskare har sjunkit men det har också antalet felkrokningar vilket var huvudsyftet. Den låga vattenföringen har varit en annan bidragande orsak till att antalet fångade laxar i skrivande stund är blygsamma  42 st. Däremot har vikterna på de fångade fiskarna varit hög. Mellan tummen och pekfingret ser det ut som om medelvikten ligger på dryga 10 kg.

De allra flesta följer reglerna på ett mycket bra sätt vilket naturligtvis är positivt. Hittills har vi varit tvungna att lagföra 3 personer vilket är en låg siffra men ändå 3 personer för mycket.

Regeldetaljer diskuteras alltid och vi hittar oklarheter i det tryckta material som delas ut i samband med kortköp. Många av fiskereglerna finns kvar sedan gammalt och vi försöker se över dessa kontinuerligt och rätta till dem vid nästa tryck.  Bl. a. skall vi ta bort meningen ”med spinnfluga jämställs jigg” vilket är felaktigt. Fortsätt hör av Er om Ni hittar fler oklarheter eller felaktigheter så skall vi rätta till dessa.

/Arne