Öringsfisket börjar….

Från 1:a oktober går vi tillbaka till de ursprungliga regler som gäller för fiske i Bergeforsen d.v.s. fiske med drag är tillåtet på alla zoner samt även tillåtet med trekrok. Datumet är valt med tanke på att höstens öringsfiske av erfarenhet börjar komma igång nu. Jag hör att öringar börjar landas och det skall bli spännande att se hur detta fiske utvecklas i höst. Kommer ombyggnationerna på norra sidan att påverka fisket och i så fall hur?Det finns fortfarande mycket lax kvar i älven vilket betyder att dragfisket i början av säsongen måste utövas med känsla och förnuft. Vi behåller avspärrningen över utsättningstubeb till att börja med och tar bort den när förhållandena så medger. Felkrokar Du en fisk skall den naturligtvis sättas tillbaka. Jag ser att några fiskar med alldeles för lätt utrustning vilket innebär onödigt långa drillningar av felkrokad fisk vilket inte är bra. Då skall man inte fiska där laxstimmen står täta utan söka sig till andra fiskeplatser.