Något om nästa säsong

Trots att fiskesäsongen änu inte är avslutad vill jag informera om några förändringar inför det kommande året.

Antalet sportfiskare under 2011 har ökat med ca 30% vilket naturligtvis är mycket glädjande. Det är ett kvitto på att det arbete som är nedlagt för att höja Bergeforsfiskets attraktivitet fått genomslag och att vi är på rätt väg för att utveckla sportfisket. Vi har 2 fantastiska vattendrag i denna region, Indalsälven och Ljungan, och dessa båda kompletterar varandra och erbjuder tillsammans förstklassigt fiske utifrån alla smakriktningar.

När trängseln vid stränderna ökat p.g.a. fler sportfiskare vill jag förtydliga att rörligt fiske skall utövas av alla. Meningen med rörligt fiske är att ge möjlighet för alla att få fiska på flera sträckor vilket ger större möjligheter för alla att få fisk. Principen med rörligt fiske gäller alla, även de som sitter i båt. Om man kompletterar det rörliga fisket med sunt förnuft, en generös attityd samt god kommunikativ förmåga sportfiskare emellan vet jag att många tråkiga situationer ej behöver uppstå utan går att lösa på konstruktivt sätt.

En annan förändring inför nästa år är att dragförbudet under laxsäsongen på zon 1, 2 samt övre delen av zon 3 utökas till att gälla under den tid det finns lax i stora mängder i älven d.v.s. 1 juli – 15 oktober.

Min grundläggande princip när det gäller sportfisket i Bergeforsen är att anpassa fisket till de förändringar vi utsätts för och som vi inte kan påverka men göra dessa på ett genomtänkt sätt och inte i för stora steg. Vi vet att sportfisket kommer att utsättas för påfrestningar i framtiden som innebär att det inte kommer att se likadant ut som nu (Utskovet, EU:s laxplan, begränsningarna av laxfisket i Östersjön 2012 m.m.) men kring alla dessa frågor återkommer jag.