Säsongen närmar sig slutet

Säsongen närmar sig slutet trots att vädergudarna verkligen sett till att höstfisket kunnat bedrivas i skönt väder. Öringsfisket i höst har varit halvtrögt och vi kan ha många teorier om vad det beror på. Jag pratade med representanter för Ljusne sportfiske och de upplevde samma situation så den troligaste förklaringen handlar väl om väder- och vattentemperaturer. Men det är min teori, Du har säkert en egen… Men det är värt att notera att säsongen ännu inte är slut ännu utan fisket blir säkert bättre ju kallare det blir.

Vi har gått igenom fångstrapporterna för 2011 och konstaterar att medelvikten för öring ligger på ganska exakt 1,5 kg. Medelvikten på fångad lax är nästan exakt 10 kg. Jag hade gärna sett att medelvikten på öringen varit lite högre men är fullt nöjd med storleken på laxen. Vi får se utvecklingen an de kommande åren om det förändras eller ligger still. De begränsningar av det kommersiella laxfisket i Östersjön som planeras 2012 bör rimligen leda till att tillgången på lax ökar i vår älv de kommande åren och då ökar också antalet stora fiskar vilket kan påverka medelvikterna.

Från och med nu är toaletterna på området stängda så tänk på det när Ni åker hemifrån. De öppnas igen till våren när tjälen gått ur marken.

Vi kommer att ha båtarna ute så länge det går men när temperaturen kryper ner under noll och snön börjar falla tar vi in dem för vinterförvaring. Ju senare på säsongen du bokar Ditt fiske desto osäkrare alltså om Du kan fiska från båt.

Fiskekort och regelhäfte för nästa säsong är inlämnade för tryckning. I det tryckta materialet görs inga större förändringar men vi har tagit bort några felaktigheter samt blivit tydligare inom några områden. När det gäller fisket nästa säsong skall vi genomföra en del förändringar men om detta vill vi återkomma.

/Arne & Kristina