Fisket 2011 i siffror

Har suttit och räknat på fjolårets fiske och kan konstatera att under 2011 fångades totalt

  • ca 400 st laxar på zon 1 – 3
  • ca 5000 öringar på motsvarande zoner

Antalet fångade fiskar är beräknat utifrån de registreringar som gjorts samt på en uppskattning av antalet fångade fiskar fram för allt i zon 3.

Medelvikten på lax ligger på nästan exakt 10 kg och på öringen är det ganska exakt 1,5 kg.

Tack vare att fler och fler gör sig besväret att gå in på  fångstdata och registrera sina fångster så behöver jag i dag inte gissa lika mycket som förut. Zon 3 är dock fortfarande ett svart hål där osäkerheten är stor hur stora fångsterna är. När det gäller öringen så är det ca. 1 000 st som registrerats på zon 1 och 2 medan jag uppskattar att ca 4 000 ytterligare fångats och som ej registrerats. Hur långt från sanningen detta är kan ingen veta  och registreringsdiciplinen behöver bli avsevärt bättre om man vill se hur många fiskar som verkligen fångas. Jag vill därför uppmana alla som inte brukar registrera sina fångster att börja göra detta från och med i år. Det är inte speciellt svårt och tar inte så lång tid. Jag känner också i luften att kraven från myndigheternas sida i framtiden på en bra och fungerande fångstrapportering kommer att skärpas och då är det nog bra om vi mentalt börjar förbereda oss på detta.

Länsstyrelsen skärper också kraven på statistik inför 2012 och vill nu veta hur många fiskar som är fettfeneklippta samt andelen C&R. Det sistnämnda har vi redan en notering för och för fettfenan får vi lägga in en ny kryssruta. Det cirkulerar även rykten om att ersätta Carlingmärkningen med någon annan typa av märkning än det nuvarande men under 2012 är detta inte aktuellt.

/Arne