Andreas Bergström och Olle Björk

På twitter finns en bild från den 29/4 när Andreas Bergström och Olle Björk hade fiskafänge på zon 2. De tog 9 fiskar den dagen och här är bilder på de största. Olles havsöring, till vänster, vägde 4,080 kg och Andreas fisk vägde 5,380 kg. Det är nytt fångstrekord 2012. Man lyfter på Bergeforskepsen och säger grattis!