Rörligt fiske

Inför den kommande säsongen styr vi upp lite tydligare vad som gäller för fisket och dess bedrivande så att det skall bli trevligare för alla. Vi inför några sträckor där rörligt fiske för alla blir obligatoriskt . Dessa sträckor kommer att skyltas upp. 

Det blir obligatoriskt rörligt fiske från

  • nedre delen av zon 2 (ungefär från sumpen) fram till gränsen på zon 3.
  • från vindskyddet på zon 3 fram till den numera nedbrunna röda stugan (ca 2-300 meter)

På dessa sträckor får man fiska med olika fiskemetoder men se till att röra sig nedströms så alla får tillgång till de olika fiskeplatserna. På dessa sträckor blir det alltså ej tillåtet att parkera på samma ställe.

Vi inför inga sträckor där en speciell fiskemetod tillåts utan utgår från (och tror) att sportfiskare kan samsas och fiska tillsammans även om man fiskar med fluga, spinn, sänke med fluga, mete, flöte m.m.

Att rörligt fiske blir obligatoriskt är fram för allt för att alla sportfiskare skall kunna komma åt att fiska på alla fiskeställen på ett organiserat sätt.

Rörligt fiske skall också tillämpas vid båtfiske. Det innebär att man byter plats kontinuerligt för att möjliggöra för alla att fiska på olika fiskeplatser. Parkering med båten på samma ställe blir alltså inte tillåtet.

Står det många sportfiskare på stranden så är båtfiskarna skyldiga att lämna plats för dem.

Anledningen till att vi måste skärpa reglerna är att det är många fler som har upptäckt vårt fantastiska fiske i Bergeforsen. Fiskemetoderna har också blivit flera vilket vi ser mycket positivt på. Dock vill vi inte säga att någon metod är bättre eller sämre utan alla är välkommen till Bergeforsen. Det ställer dock ökade krav på var och en att ta hänsyn till varandra vilket vi vet nästan alla ser positivt på.