Vattenföringen på nätet….

Äntligen kan man se vattenföringen genom kraftverket på webben. Gå in på http://fiskevatten.vattenfall.se/indalsalven/bergeforsen så ser Du den aktuella vattenföringen med nån timmes förskjutning. Nu får grabbarna på driftcentralen i Bispgården arbetsro igen.

Vi har ännu inte kommit så långt  i Bergeforsen som i Lilla Edet i Göteborg där man enligt uppgift kunde ringa och be om ändring av vattenföringen när fisket gick dåligt. Men det låter ju inte så dumt.