Vattenföringen..

Som ni märker redovisar vi värdena för vattenföringen annorlunda nu. Det är likadana mätdata och fler mätdata fast i grafisk form. Värdena är hämtade från kraftverkets hemsida samt bearbetade så de kan visas på ett mer lättillgängligt vis.

Jag jobbar också på att hitta en lösning där vi även kan få med temperaturen i vattnet/luften men har ingen teknisk lösning som är automatiserad ännu.

Arne