2012-06-21

Som Ni säkert redan sett på Twitter här bredvid har OKQ8 i Sörberge lagt ner sin verksamhet och att fiskekortsförsäljningen övertagits av grannen SHELL. Jag tackar Björn på OKQ8 för samarbetet under dessa år och önskar honom lycka till i framtiden. Samtidigt hälsar jag SHELL välkommen in i återförsäljarfamiljen.

För tydlighetens skull vill jag informera om att OKQ8 i Timrå ej säljer fiskekort till Bergeforsen. Tydligen har många ringt dit och frågat om detta.

Årets notdragning efter lax har inletts. I början fångar man fisk som kan visas upp i akvariet. Först senare i sommar börjar notdragningarna efter avelsfisken. Som jag skrev på Twitter har man fångat en lax samt ett antal öringar och abborrar. Akvariet öppnar i dag (torsdag 21/6). Att strömmarna ändrats p.g.a. bygget av det nya utskovet bekräftas av Lasse Hedman på laxodlingen som berättar att notfisket blivit besvärligare eftersom vattnet strömmar åt ”fel” håll när man skall dra in noten och att noten vill dra sig in i gäddviken vid parkeringen.
Som vi alla sett har strömmen ökat på andra (norra) sidan och vi får se vilken övrig påverkan på laxfisket det har.

Som en positiv nyhet kan nämnas att EU:s laxplan troligen inte sjösätts. Det ursprungliga förslaget hade inneburit att kompensationsodling av lax hade förbjudits i de utbyggda älvarna (Indalsälven, Dalälven m.fl.). Det verkar som beslutsfattarna tagit till sig av kritikenoch fortsätter tillåta att odlad fisk  får sättas ut även i framtiden.

Laxfisket i Östersjön på den svenska sidan har halverats i år för att helt förbjudas nästa år. Syftet är att bevara den vilda laxstam som går upp och leker i de outbyggda älvarna. I stället skall man uppmuntra det kustnära fisket. Samtidigt finns det potential för ett mer utvecklat sportfiske i havet.  En i grunden positiv utveckling tycker jag bara man inte korkar igen älvarna med fällor.

På skarvfronten kan nämnas att en skrivelse om att få tidigarelägga jakt på skarv har inlämnats till länsstyrelsen. Med tanke på hur situationen ser ut på Lilla- och Stora Gistaholmen är det av största vikt att försöka hitta lösningar på hur antalet skarvar kan regleras. Om antalet fåglar tillåts öka ohämmat kommer situationen att bli katastrofal till men för både människor och miljö i närområdet.