Juli 2012

Laxfisket är som de flesta sett mycket bra med både stor och fin fisk. Verkar vara så även i andra älvar runt Östersjön. När säsongen är slut så går det att bättre utvärdera hur fisket varit. I Finland tror man att det minskade havsfisket samt en varm vinter är orsaken.

Efterfrågan på platser på zon 1 överstiger tillgången vilket inneburit att många som vill fiska inte fått plats. Tråkigt tycker vi men eftersom det bara finns 5 platser att fördela/halvdygn så går det inte att göra så mycket åt det. Vi får trösta oss med att den Norra sidan öppnar så småningom (2014).

Viktigt att påpeka är dock att om Du har löst ett fiskekort och inte kan utnyttja Din tid så får Du inte lämna över fiskekortet till någon annan. Fiskekorten är personliga och gäller bara för den som bokat. Kan Du inte utnyttja Din tid skall Du ringa till oss så sköter vi om eventuell ombokning. Generellt sett accepterar vi inte återbud utan har man bokat in sig är det bindande. Samtidigt försöker vi ha en generös attityd och lyssnar på skälen till återbudet och försöker att lösa det på bästa sätt. Om någon skulle sätta i system att utnyttja dessa regler på ett felaktigt sät får man inte längre boka fiskekort (det har dessbättre ännu ej inträffat) utan då har man förverkat sin rätt att fiska.

Vi funderar också på att eventuellt införa begränsningsregler över hur många fiskeperioder man kan beställa i förväg så att inte ett fåtal personer kan boka stora delar av en fiskesäsong. Vi har inte haft detta problem tidigare så därför finns inga sådana regler idag men om fisketrycket är fotsatt stort ser vi oss tvungna att agera på något sätt. Återkommer med besked om detta inför nästa års fiskesäsong.

Annars är det som någon skriver en chansning man gör; bokar man tidigt på året riskerar man att fiskesäsongen börjar tidigt/sent/blir dålig och då står man där med sina fiskekort eller så väntar man tills man vet hur det blir med fisket och då har korten tagit slut. Livet är inte alltid enkelt…..

Jag har också fått rapporter om nätfiske både i älven samt i mynningen. Efter kontroll så har det visat sig vara legalt markägarfiske. Äger man fiskerätt i älven, vilket de fakto en fiskerättsägare gör, har hen också rätt att fiska på sitt vatten, det är inget konstigt med det, jmf jakträtt. Markägarfisket skall dock ske efter sina regler som finns förtecknade i lagar och förordningar. Följer man dessa regler är det alltså helt OK. I vår älv har vi dessutom förmånen att ha gott om fisk vilket inte skall behöva leda till att fisken inte räcker till. Kontakta mig gärna om Du har frågor eller funderingar kring detta.

Arne