Mörkerfredning

Från och med måndag 20 augusti är det ej tillåtet att fiska i älven under dygnets mörka timmar. På zonerna 1 och 2 gäller förbudet mellan kl. 22.00 – 07.30 och på zon 3 mellan kl. 22.00 – 05.00. Det är av bevakningsskäl som fisket ej är tillåtet under natten.

Mörkerfredningen gäller ända fram till början av nästa säsong som startar den 13 april (prel.)

Laxfisket denna säsong har varit mycket bra hittills med fina fångster. Jag tror inga laxfiskare är missnöjda utan älven har verkligen levererat mycket lax. Inget år är det andra likt och p.g.a. förändringar av vattenströmmarna bedrivs fisket på nya platser där den norra sidan på övre zon 3 blivit ett litet eldorado. 

Nu inträder en ny fas som innebär att laxen blir mer och mer lekfärgad och mindre attraktiv som matfisk men fortfarande intressant som sportfiskefångst. Tänk på att vara varsam när Ni sätter tillbaka fisk som Ni ej tänker behålla.