Att tänka på när Du bokar laxfiske 2013

Som jag skrivit tidigare har vi sett över vilka regler som skall gälla när man bokar laxfisket nästa år. Observera att detta gäller enbart för laxfisket juli – september på zon 1. När det gäller övrigt fiske får man boka som tidigare.

  1. Man får boka max 6 pass i rad, tex 6 dag, 6 natt eller 3 st dag/natt.
  2. När man hyr hela zonen måste namn och telefonnummer lämnas på de som ska fiska. Varje person är ansvarig för sin bokning. En person kan göra bokningen men måste vid bokningstillfället lämna namn och telefonnummer på de övriga som ska fiska.
  3. Man måste ha ett uppehåll på minst 6 dagar innan samma personer får boka igen. (Gäller de som tidigare bokat 6 pass i rad).
  4. Om man ej kan fiska den bokade tiden måste man avboka senast 1 vecka före den bokade tiden. Vid för sen avbokning debiteras man i efterhand,