Sven-Erik Sundin & Linda Olsson

Tack Arne och Kristina för en mycket lyckad dag på zon 2 den 14 Maj.
Jag skickar bilder på 2 mycket nöjda fiskare.
Hälsningar
Christer Hultqvist, Metso

Linda Olsson Sundin