Bokning av fiske på zon 1 & 2 2014

Den 2 januari kl. 10.00 kan Ni börja boka fiske på zon 1 och 2. Med tanke på den anstormning som blev ifjol och som ledde till svårigheter att komma fram på telefonen har vi i år beslutat att använda två alt. tre telnr. för bokning. Då kommer vi förhoppningsvis kunna sköta bokningsarbetet effektivare och minska kötiderna.

OBS! Fiske på zon 2 kan med fördel bokas senare än 2 januari eftersom den tidiga efterfrågan på fiskeplatser huvudsakligen gällt zon 1.

Tel.nr vid bokning är 070-294 51 51 och 073-838 97 46 Vi jobbar på att erbjuda ytterligare ett tel.nr och återkommer när det är klart.

Nytt för i år är att på zon 1 fiskar man på båda sidorna. På södra sidan (laxodlingssidan) finns 5 platser och på norra sidan (utskovssidan) finns 7 platser. Ni som besökt oss under 2013 har sett hur utformningen av platser på den norra sidan blivit, dvs. man fiskar från ramper längs kanterna. Man parkerar på platån ovanför fiskeplatserna och tar trappor ner till ramperna. Fisket från ramperna skall vara rörligt och påbörjas uppströms och stegvis fortsätta nedströms. När man nått den nedre delen börjar man om från början osv.

Långa kast, dvs. kast över halva älven, är ej tillåtet 2014. Något att tänka på när man bokar. Vi kan idag inte ge råd hur man skall planera sitt fiske eftersom förhållandena på zon 1 är nya och oprövade utan Du får själv fundera på hur Du skall lägga upp Ditt fiske. Med tiden kommer vi att lära oss och anpassa fisket efter dessa erfarenheter.

Priset på ett fiskekort på zon 1 är 250 kr och på zon 2 kostar kortet 200 kr.

Det blir i stort samma bokningsregler för fisket som i fjol med några tillägg.

  1. Man får boka max 6 pass i rad, tex 6 dag, 6 natt eller 3 st dag/natt.
  2. När man bokar fiske för flera eller hyr hela zonen måste namn och tel.nr lämnas på samtliga som ska fiska. Varje person är därefter själv ansvarig för sin bokning.
  3. Man måste ha ett uppehåll på minst 6 dagar innan samma personer får boka igen. (Gäller de som tidigare bokat 6 pass i rad).
  4. Om man ej kan fiska den bokade tiden måste man avboka senast 1 vecka före den bokade tiden. Vid för sen avbokning debiteras man i efterhand.
  5. Avbokade tider annonseras på Twitter och då är det först till kvarn som gälle

Vi återkommer med ytterligare information. Ring om det är något som är oklart eller om Du vill fråga om något