Aktuella isläget

Det har varit en mild vinter vilket syns på älven. Is ligger utanför zon 2 och vid broarna nere vid E-4:an. Annars är det öppet vatten. Efter stränderna ligger naturligtvis is och snö men det är fiskbart på flera ställen. Jag får in rapporter att man får fisk men det är inte många som fiskar.
Några bilder för att illustrera hur det ser ut:
Ovanstående bild tagen från Stavrevikskurvan i riktning nedströms
Denna bild tagen från zon 1. Till vänster syns nya stenpiren med ramperna. Isflaket utanför zon 2 syns uppe till höger men i övrigt öppet vatten som synes.