Tidig vår i år….

Mycket tyder på att våren kommer tidigt i år även om det kan komma vädermässiga bakslag. Den 20 april öppnar vi zon 1- och 2-fisket och hoppas och tror att båtarna kan sättas i sjön på zon 2 redan från start. Det bokas platser för fullt nu på zon 2 under april/maj och ett tips är att inte vänta för länge med din bokning om du vill fiska.

Som jag skrev på twitter har vi haft en träff med ansvariga för de andra älvarna i regionen (Älvkarleby sportfiske, Ljusne sportfiskeklubb, Ljungan och Nipstadsfisket i Sollefteå). Vi möts årligen innan fiskesäsongen börjar och syftet med träffarna är att diskutera och utveckla vårt samarbete. Förutsättningarna är olika vid varje älv men vi har i stort sett samma frågor som glädjer och bekymrar oss. Glädjande är att många vill fiska hos oss och det är full fart på bokningarna på alla ställen. Intresset för laxfisket har exploderat och det kommer att bli trångt under laxfiskesäsongen på våra stränder i år.

Vi diskuterade också hur vi skall hantera de sportfiskare som inte följer reglerna. Vår strategi är att mer systematiskt delge varandra vilka personer som bryter mot fiskeregler eller fiskelagar eller som inte respekterar de allmänna regler vi har. Drar man på sig 2 varningar blir man avstängd i alla fem älvarna och vi kommer att mer aktivt bevaka dessa personer. Kom dock ihåg att vi inte talar om några stora antal fridstörare utan den stora majoriteten fiskar enligt reglerna.