Fiskepremiären

Den 20 april startar vi årets fiskesäsong. Det blir inga förändringar av fisket på zon 1 södra sidan,  zon 2 och 3. Den stora förändringen uppstår på zon 1 norra sidan, utskovssidan. Bygget av det nya utskovet skall avslutas under våren och sportfiskarna får återigen tillträde till denna fiskeplats. Fiskeramperna är på plats, det har provfiskats en del och det verkar som själva konstruktionen kommer fungera bra. Sen får vi se hur fisket kommer att gå……..

Utskovsbygget är ännu inte helt avslutat, vilket är ganska lätt att se. Anslutningsvägar, toalett, vindskydd m.m. är fortfarande ofärdigställda vilket betyder att en del provisoriska lösningar till en början får tillgripas. Det innebär också att området fortfarande är att betrakta som en byggarbetsplats med särskilda regler för säkerhet och ordning. Så därför gäller följande:

  • Ordinarie bygginfart, dvs. strax norr om Bergeforsbron, skall användas av de sportfiskare som skall fiska på zon 1, norra sidan.
  • När du kört in ser du en skylt som visar var du skall parkera. Vid parkeringen finns en situationsplan som visar området samt hur du får röra inom det.
  • När du parkerat din bil går du ned till fiskerampen på den särskilda vägen som markerats.
  • Du kan röra dig fritt mellan trapporna ned till fiskerampen utan att riskera att beblanda dig med byggverksamheten.
  • Om någon önskar grilla sker detta nere vid ramperna.

Det är alltså ej tillåtet att röra sig på andra ställen än de som byggarna anvisat. Man räknar med att den rätta infartsvägen till fiskeplatsen skall vara i bruk i början av maj. Har du frågor eller funderingar hör du av dig till oss så skall vi efter bästa förmåga besvara dessa.

Vi önskar alla en Glad Påsk och hoppas på en bra fiskevår med fint väder och fiskelycka!

Arne & Kristina