Lite grand om fiskeregler….

Fisket pågår för fullt och det landas en hel del havsöring just nu. Storlekarna känns hyfsade och den största hittills vägde 6,2 kg, tagen av en Härnösandsbo, Hans Wallin.

Fisket på zon 1, ”Rampen” har gått bra och det har tagits fin fisk även där. Här är i korthet fiskereglerna för dig som fiskar på rampen:

  • Rullande rörligt fiske skall gälla. Det betyder att man fiskar sig nedströms och när man kommit till slutet av rampen börjar om ovanför den fiskande person som står längst uppströms.
  • Man fiskar från den nedre gradängen och går tillbaks på den övre.
  • Inga fiskeväskor, ryggsäckar tillåts på nedersta gradängen för att minimera risken att snava och falla i vattnet. Ryggsäckar och kylbagar placeras på evakueringsvägen. Tänk på att båda gradängerna skall vara enkelt framkomliga.
  • Uppströmskast mot dammluckorna är förbjudna.
  • Du får inte stå utanför rampen, vare sig uppströms eller nedströms. Säkerhetsfråga.
  • När du skall transportera dig mellan gradängerna eller upp mot evakueringsvägen använd trapporna, klättra ej på stenarna.
  • Ta med dig skräpet när du slutar fiska.