Största havsöringen (hittills)

Hans Wallin, Härnösand, fiskade på zon 2 den 25/4 och lyckades då fånga årets hittills största havsöring som vägdes in på 6,2 kg. Stort grattis säger vi till Hans.

Hans Wallin oring 6200 g