Hälsning från nöjda Valmet-fiskare

Tack Arne och Kristina för en mycket lyckad dag på zon 2 den 20 Maj.
Jag skickar bilder på 3 mycket nöjda fiskare.
Hälsningar
Christer Hultqvist, ValmetValmet 2 Valmet 3
Valmet 1