Marcus Holmströms laxfiske 2014….

Marcus Holmström har haft fint laxfiske i år och inte gått tomhänt hem många gånger. Här är några exempel på hur det sett ut: På sista bilden ser vi en annan lyckosam storfiskare, Ivan Skog

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with m3 preset

Processed with VSCOcam with m5 preset

Processed with VSCOcam with m3 preset

Processed with VSCOcam with m3 preset