Årets bokningar av fiske

Så har vi nu passerat 2 januari 2015 och bokning av laxfisket har påbörjats. Precis som ifjol var det många som ringde och ville boka, de flesta kom fram på våra två telefonlinjer, tyvärr inte alla, vilket vi såklart beklagar. Många av de som bokat är kända sedan tidigare men glädjande nog är det många namn som är nya för oss vilket betyder att antalet sportfiskare som aldrig besökt oss kommer att utökas.

Juli och augusti är fullbokade på zon 1, både den södra och norra sidan (några ströplatser finns kvar, natt/helg). Under juni månad börjar de första bokningarna från mitten av månaden och blir fler och fler därefter, Under september är mycket bokat i början för att glesna av från mitten av månaden.

För att kontrollera att bokningsreglerna följts kommer vi att gå igenom alla namn nu. Finner vi att några bokningar strider mot reglerna så kontaktar vi dessa personer. Avbokningsreglerna kommer vi också följa konsekvent. Vi twittrar som vanligt ut avbokade platser och ni som som ännu inte skaffat twitter kanske under vintern ska passa på att skapa ett eget konto. Ska ni följa oss finns vi under hashtaggen #StrDelta. För er som bor närsocknes och inte lyckats boka är detta ett alternativ till att få fiska.

Tänk på att fiskekorten är personliga och att enbart den som står som bokare får fiska. Har korten överlåtits till någon annan utan vår vetskap kommer den obehörige att avvisas samt att den som bokat ändå får betala för sitt kort. Vi kommer också i särskilda fall kräva att den som står på fiskeplatsen legitimerar sig. Vi vidtar dessa åtgärder för att ”stämma i bäcken” eftersom vi såg några små tendenser till detta missbruk under 2014.

Många bokar också sitt fiske på zon 2 under april/maj redan nu. Än finns det gott om enskilda platser men antalet dagar för bokning av hela zonen har krympt avsevärt. Bokning av zon 2 för höstfisket (oktober – ) har inte kommit igång ännu.

Välkomna till ett nytt fiskeår!

Arne & Kristina