Mer info om avbrottet i Bergeforsens kraftverk 19-20 april

Den 19-20 april är det som tidigare meddelats planerat ett totalavbrott i Bergeforsens kraftstation. Vid avbrottet kommer allt vatten att spillas via utskovsluckorna, (inget vatten genom turbinerna). Nuvarande prognos är att det totalt kommer att spillas ett jämt flöde om 600 m³/s  genom luckorna i under avbrottet. Fördelningen mellan luckorna blir ett fast spill om ca 500-550 m³/s på lucka D (nya utskovet) och resterande på lucka B (mittenluckan i kraftverket).

Under avbrottet kommer det att ske apparatbyte och rivning i ställverket.

Övrigt:
Parkeringsförbudet på parkeringen vid ställverket och längs med ställverket kommer att kvarstå under denna sommar p.g.a. arbetet med att säkra upp ställverket.