Vattenavbrott i Bergeforsen

Den 19-20 april är det planerat ett totalavbrott i kraftstationen i Bergeforsen. Vid avbrottet kommer vattnet att spillas via utskovsluckorna i kraftverket samt genom nya utskovet, d.v.s  ingen produktion (inget vatten genom turbinerna). Enligt plan kommer man att köra ett konstant spill på utskovslucka D (nya utskovet) och reglera med utskovsluckorna i kraftverksbyggnaden (flöde på under 300 m³/s). Under stopptiden skall byten av apparater och reparation ske av ställverket bl.a för att höja säkerheten i närområdet.

Den ändrade vattenföringen kommer att påverka fisket, framförallt på zon 1 där tappningen sänks till ca 300 kbm. På zon 2 kommer  strömmen att förflyttas eftersom en del vatten kommer genom nya utskovet. Om fisket blir sämre eller bättre är svårt att säga. Samma mängd vatten skall ju flyta i älven men som sagt, strömriktningarna blir annorlunda. Om du vill avboka fisket dessa dagar p.g.a. ovanstående  är det helt OK. Hör av dig till oss så fixar vi det.