Zon 2 stängd för landfiske juli – augusti

Från och med nu stänger vi zon 2 för fiske från land. Förbudet gäller under juli och augusti . Vad som gäller därefter blir ber vi att få återkomma till.  Båtfisket kommer fortfarande att vara tillåtet som tidigare.

Anledningen till stängningsbeslutet är att det stora antalet laxar som samlas på södra sidan av zon 2 omöjliggör ett seriöst sportfiske. Det fiske från land som bedrivs på zon 2 sker med metoder som är problematiska och leder till många felkrokningar trots att de i sig inte är olagliga eller i strid med regelverket. Runt de två tuber som mynnar ut från laxodlingen samlas stora laxstim  och de avgränsningar vi satt upp vid dessa tuber är inte tillräckliga. En av dem är även till hinder för notdragningen.

Vi beslutar därför att stänga zon 2 för landfiske från och med nu.

Har du synpunkter på detta är du välkommen att höra av dig till oss.