Nu kan du själv ringa och boka ditt laxfiske

OBS! Nedanstående text berör inte innevarande år, 2018, utan gäller för fiskesäsongen 2017

Efter en månads arbete har vi nu med hjälp av slumpen fördelat de flesta platserna till sommarens laxfiske på den översta delen, zon 1.

604 ansökningar återstod sedan vi tagit bort de ogiltiga (dubbletter, ofullständiga o.dyl.) och vi har ringt till över hundra personer som har fått boka sitt fiske. Som ni förstår är det därför också så att många av er som ansökt om fiske ej blivit uppringda och inte erhållit någon plats. Vi har lyckats få tag i alla personer vi sökt så du behöver inte oroa dig för att vi missat dig.

Norra sidan, Rampen-sidan är nu fylld i juni (från midsommar), juli och augusti. I september finns lediga platser.

På södra sidan finns fortfarande gott om plats under ovan nämnda månader.

Från och med nu slutar vi aktivt ringa upp er utan önskar du fiska lax på ramp-sidan de obokade tiderna eller på den södra sidan ringer du till oss på tel. 070-294 51 51. Vi måste från och med i år begränsa telefontiderna till mellan kl. 08.00 – 19.00 (gäller alla dagar)

Vi tillämpar samma avbokningsregler som ifjol, d.v.s. avbokning måste, oavsett orsak, ske senast en vecka innan fisketillfället. Missar man måste man betala för den försent avbokade platsen. Avbokade platser annonseras precis som ifjol ut på TWITTER (sök @StrDelta) och på hemsidan.

Havsöringsfisket före och efter laxfiskeperioden berörs inte av ovanstående utan det bokar du genom att kontakta oss på telefon. Notstugan bokar du också på ovanstående tel.