Nya arrendatorerna presenterar sig

Klart med ny arrendator för Bergeforsfisket

Sedan tio år tillbaka har Arne och Kristina Perming drivit sportfisket för Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening. De har under året framfört önskemål om att få avsluta sitt arrende. Detta kommer att ske vid årsskiftet 2018/2018 när deras deras avtal med föreningen  löper ut.

Fiskevårdsområdesföreningen har med anledning av detta arbetat med att hitta en ny arrendator för Bergeforsfisket och det är nu klart att Annelie och Torbjörn Hamrin från och med årsskiftet kommer att arrendera sportfisket i Bergeforsen. Annelie och Torbjörn bor i Bergeforsen och är liksom Arne och Kristina medlemmar i Fiskevårdsområdesförening, och har därmed sedan en lång tid en god insyn i Bergeforsfisket.

Verksamheten kommer att bedrivas i bolaget Hamrin i Rii AB. Sportfisket kommer att erbjudas enligt följande vision:

”Vi vill utveckla sportfisket i Bergeforsen på ett långsiktigt och hållbart sätt för att göra det tillgängligt för många idag och i framtiden”

Så vad händer nu?

Formellt sett så fortsätter Arne och Kristina att driva sportfisket fram till årsskiftet, men från och med nu kommer all planering av kommande fiskesäsong att ske i samråd mellan Perming och Hamrin.

Kontaktuppgifter för Hamrin i Rii AB kommer att publiceras på hemsidan, Bergeforsfisket.com, under december.

Fiskesäsongen 2019

Laxfisket
Precis som tidigare år så kommer fiskeplatser för laxfisket att ske genom ansökan, lottning och tilldelning.  Ansökningsformuläret kommer att publiceras på hemsidan i mitten av november

Hur eventuella återbud kommer att annonseras ut kommer att meddelas innan laxsäsongen börjar.

Gruppbokningar

Även nästa år kommer vi att erbjuda möjligheten för Gruppbokningarna för hela zon 1 till ett förutbestämt pris. Mer information om detta kommer under november.

Preliminärt startdatum för fiskesäsongen för zon 1 och 2 planeras till lördagen 20 april.

Fiskeregler och mörkerfredning etc. för Bergeforsfisket  kommer att gälla enligt samma principer som för 2018.

Avslutningsvis vill vi tacka Arne och Kristina Perming för det arbete de gjort med att utveckla Bergeforsfisket till det som det är idag, och all den hjälp vi har fått av dem i vår planering inför 2019.

Vi ser fram emot att träffa alla er Sportfiskare under 2019

Annelie och Torbjörn

Fettfenor

Som några sett kan Du nu när du fångstregistrerar ange om fisken är fettfeneklippt eller inte. Bakgrunden är att flera sportfiskare rapporterat att ovanligt många öringar har fettfenan kvar jämfört. med tidigare år.

All fisk som odlas i Bergeforsens laxodling, både lax och havsöring, får sina fettfenor klippta. Det är ett grannlaga arbete som tar åtskilliga dagar eftersom det är över 300.000 fiskar som årligen sätts ut i älven och då får sina fettfenor bortklippta. Anledningen till klippning av fettfenan är att det är en enkel metod för att se om det är en odlad eller vild fisk som fångas i ett senare skede, kanske i ett annat vattendrag.

I Indalsälven nedre del skall det i princip bara finnas odlad fisk tillsammans med någon enstaka vild. Så har det varit tidigare genom åren men nu verkar det ha skett en förändring, en förändring som, om den stämmer, ställer en del frågor om orsaken. Till att börja med ska vi därför kolla hur stor andel med/utan fettfena som fångas för att  sedan gå vidare med att analysera orsaker till eventuell förändring.